รองเลขาธิการ ศรชล. ย้ำกำลังพลส่วนกลางเดินตามแนวทางเดียวกัน

วันนี้ (28 พ.ย.65) เวลา 13.30 น. พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในการชี้แจง แนวทางการปฏิบัติงาน ศรชล. ให้กับกำลังพลภายใน บก.ศรชล.(ส่วนกลาง) ในโอกาส รอง ผอ.ศรชล. และเลขาธิการ ศรชล. ได้มาตรวจเยี่ยม บก.ศรชล. ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้การปฏิบัติของ ศรชล....

ศรชล. ต้อนรับคณะผู้แทน ทร.อินโดนีเซีย

วันนี้ (28 พ.ย.65) ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สนผ.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับคณะผู้แทน ทร.อินโดนีเซีย โดยมี Rear Admiral Angkasa Dipua Assistant Intelligence for Chief of Indonesian...

เลขาธิการ ศรชล. เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า

วันนี้ (28 พ.ย.65) ระหว่างเวลา 09.30-11.30 น. พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เลขาธิการ ศรชล. และคณะ ได้เข้าพบ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เพื่อหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของ ศรชล. และ กรมเจ้าท่า โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและภารกิจของกรมเจ้าท่า รวมทั้งได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกรมเจ้าท่า และแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือระหว่างกรมเจ้าท่ากับ ศรชล. และ...