ศรชล.ส่วนกลาง ติวเข้มเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (IAS)

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 65 กบช.สปช. ศรชล.และ กงพ.สบก.ศรชล. ประชุมดำเนินการให้คำแนะนำระบบบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (IAS) ของ ศรชล. พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงและแก้ไขความคลาดเคลื่อนข้อมูลสินทรัพย์ของ ศรชล.ภาค 3 อ.เมืองภูเก็ต จว.ภูเก็ต ณ ห้องประชุม ศรชล.ภาค 3

ศรชล.ภาค 3 กู้ชีวิต 18 ชม.ช่างเครื่องเรือสิรินำโชค12 รอดจมทะเลเกาะแก้วน้อย

     ศรชล.ภาค 3 สั่งการหมวดเรือ ศรชล.ภาค 3/ตำรวจน้ำ ศคท.จว.ภูเก็ต/เครือข่ายเรือประมง/เครือข่ายเรือท่องเที่ยวระดมกำลังนานกว่า 18 ชั่วโมง ในการค้นหาและให้ความช่วยเหลือ นายเอกรัตน์ ลิ้มสมบูญ ช่างเครื่องประจำเรือ "สิรินำโชค 12" ทะเบียนเรือ 585104745 ขนาด 25.37 ตันกรอส ที่พลัดตกเรือสูญหาย ตั้งแต่ช่วงเวลา 18.19 น....