ศรชล.ส่วนกลาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีการประกอบพิธีต่าง ๆ ดังนี้๑.กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายในบริเวณวัดม่วงแค เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยจัดกำลังพลจาก...

ศรชล.ภาค ๑ ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

พล.ร.ท.พิชัย ล้อชูสกุล ผอ.ศรชล.ภาค ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ ศรชล.ภาค ๑ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี พล.ร.ท.พิชัย ล้อชูสกุล ผอ.ศรชล.ภาค ๑ เป็นผู้กล่าวคำอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล

ศรชล.ภาค ๑ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 และหน่วยงานในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี พลเรือตรีชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยวันที่ 26 ก.ค.65 เวลา 14.00...

ศรชล.ภาค ๒ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ในวันที่ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕) พล.ร.ท.สุนทร คำคล้าย ผอ.ศรชล.ภาค ๒ เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สโมสรชลาชล ฐท.สข.ทรภ.๒ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และครอบครัว ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สโมสรชลาชล...

ศรชล.ภาค ๓ ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

-พล.ร.ท.สมพงษ์ นาคทอง ผอ.ศรชล.ภาค ๓ พร้อมด้วย พล.ร.ต.สุชาติ เปรมประเสริฐ รอง ผอ.ศรชล.ภาค ๓ พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค ๓ และตัวแทนกำลังพล ศรชล.ภาค ๓ รวมจำนวน ๑๑ นาย ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...

ศรชล.ภาค ๓ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ในวันนี้ (27 กรกฎาคม 2565) ศรชล.ภาค 3 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย1.พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ ณ บริเวณพิธีหน้าอาคาร บก.ทรภ. 3 2.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องแหลมพันวาชั้น 2 อาคาร บก.ทรภ.33.พิธีวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะและลงนามถวายพระพร ณ บริเวณพิธีหน้าอาคาร...