พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศรชล. ในพื้นที่ จว.กระบี่ เพื่อให้พร้อมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ในวันที่ 30 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. ศรชล.ภาค 3 โดย พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์ พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ จว.กระบี่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศรชล.จว.กระบี่ และ ศคท.จว.กระบี่ เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้มี หน่วยงานสหวิชาชีพ ได้แก่...