14 เมษายน วันโลมาโลก

ถือเป็นวันสำคัญ National Dolphin Day ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตเลี้ยงลูกด้วยนมสุดฉลาด และเฟรนด์ลีอย่าง “โลมา” ด้วยการส่งเสริมให้ผู้คนทั่วโลกศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโลกมาให้มากขึ้นผ่านวิธีต่างๆ ทั้งการไปสัมผัสด้วยตนเอง หรือแม้กระทั่งหาอ่านข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์เจ้าโลมาผู้น่ารักให้ยืนยาวต่อไป

โลมาที่พบในประเทศไทยมีหลายชนิด อย่างไรก็ตาม มีรายงานพบการเกยตื้น “โลมาอิรวดี” ในทะเลสาบสงขลา ตั้งแต่ปี 2549 – มี.ค.66 พบ โลมาอิรวดี เกยตื้นตายมากถึง 94 ตัว สาเหตุมาจากการติดเครื่องมือประมง ไม่ทราบสาเหตุ และป่วย โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ใน จ.สงขลา และ พัทลุง

ศรชล. ย้ำจุดยืนมุ่งมั่นสร้างความตระหนักรู้ต่อประชาชนถึงความสำคัญการอนุรักษ์ท้องทะเล ลดการทิ้งขยะในทะเล ไม่ทำลายและทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำ รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมและผลิตภัณฑ์จากโลมา ช่วยกันฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลและปกป้องสัตว์พันธุ์หายากนี้ก่อนที่ตัวสุดท้ายจะจากพวกเราไป…