พล.ร.ท.คณาชาติ พลายเพ็ชร์ ผอ.ศยก.ศรชล. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ศรชล. ภาค ๓

ในวันนี้ (๑๑ ก.ค.๖๕)  พล.ร.ท.คณาชาติ พลายเพ็ชร์ ผอ.ศยก.ศรชล. และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศยก.ศรชล.ภาค ๓ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของ ศยก.ศรชล. และ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.ภูเก็ต โดยมี พล.ร.ท.สมพงษ์ นาคทอง ผอ.ศรชล.ภาค ๓ ณ ห้องรับรอง ทรภ.๓ 

 เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ร.ท.คณาชาติ พลายเพ็ชร์ ผอ.ศยก.ศรชล. และคณะฯ  รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ศยก.ศรชล.ภาค ๓ ณ ห้องประชุม ศรชล.ภาค ๓ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ศปก.ศรชล.ภาค ๓ ณ ห้อง ศปก.ศรชล.ภาค ๓ 

เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ร.ท.คณาชาติ พลายเพ็ชร ผอ.ศยก.ศรชล. และคณะฯ  เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.ภูเก็ต เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน