๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ ๑๒๓สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล