โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) แถลงข่าวกรณีเรือ Fin Shul Yuan 2 ลอยตามกระแสน้ำเข้ามาบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.ภาค ๒

วันนี้ (10 มกราคม 2565) พลเรือตรี อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล โฆษก ศรชล. เปิดการแถลงข่าวกรณีเรือ Fin Shui Yuan 2 ลอยตามกระแสน้ำเข้ามาบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.ภาค 2 ห่างจากฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 80 ไมล์ทะเล โดยมีผู้แทนหน่วยหลักของ ศรชล.ประกอบด้วย ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ และผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 15:40 น. เรือ Fin Shui Yuan 2 ได้ถูกตรวจพบที่พิกัดละติจูด 8 องศา 45.69 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 17.48 ลิปดาตะวันออก มีระยะทางห่างจากฝั่งนครศรีธรรมราช 142 ก.ม.(78.8 Nm) โดยเจ้าหน้าที่ของแท่นผลิตไพลินเหนือ ของ บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) สำรวจและผลิต จำกัด ขณะที่เรือดังกล่าวกำลังลอยตามกระแสน้ำและลม เข้ามาใกล้พื้นที่ปลอดภัยของแท่นขุดเจาะ ตรวจสอบโดยสายตาพบว่าลักษณะตัวเรือเอียง และไม่พบการปฏิบัติงานบนเรือของลูกเรือในวันเดียวกัน ศรชล.ภาค ๒ ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่แท่นขุดเจาะฯ เพื่อเข้าทำการตรวจสอบ ซึ่ง ศรชล.ภาค ๒ ได้แจ้งให้ ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกำลังทางเรือและอากาศยานไร้คนขับ เข้าปฏิบัติการตรวจสอบข้างต้น พบว่า ไม่มีลูกเรืออยู่บนเรือ ชื่อเรือ เลขเรือ และเอกสารทั้งหมดไม่ปรากฏ อุปกรณ์เดินเรือ ทั้งหมดบนสะพานไม่สามารถใช้งานได้ มีเพียงไฟแบตเตอรี่ที่ทำงานได้ ทำให้ไฟยอดเสายังติดอยู่ มีเชือกขนาด 5 นิ้วผูกติดที่หัวเรือ ห้องเครื่องจักรใหญ่และเครื่องไฟฟ้าถูกน้ำท่วมขังทั้งหมด รวมทั้งยังคงมีน้ำเข้าบริเวณระวางห้องเครื่องจักรใหญ่โดยต่อเนื่อง ไม่เห็นตัวเครื่องและ ไม่สามารถลงสำรวจได้ ในขณะเดียวกันได้ทำการตรวจสอบข้อมูลของเรือดังกล่าวผ่านระบบ Sea vision และระบบ MISC แล้วพบว่า ไม่มีข้อมูลเรือลำดังกล่าวทั้ง รวมทั้งได้ตรวจสอบสัญญาณ AIS ย้อนหลังไป ๙๐ วัน ไม่พบว่ามีการส่งสัญญาณ และมีน้ำท่วมระวางขนถ่ายสินค้ามีกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงกระจายทั่วไป
ระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2565 ศรชล.ภาค 2 ได้แจ้งให้ทัพเรือภาคที่ 2 โดย ร.ล.ตาปี และ ร.ล.หลีเป๊ะ เข้าเฝ้าพื้นที่และดำเนินการกู้ซ่อมเบื้องต้นเพื่อจะทำการตรวจสอบเพิ่มเติม แต่เนื่องจากสภาพคลื่นลมแรง และมีน้ำเข้าตัวเรือ Fin Shui Yuan 2 อย่างต่อเนื่อง จึงแจ้งให้ กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 พล็อตตำแหน่งเรือและติดตามสถานการณ์ ออกประกาศชาวเรือให้ระมัดระวังในการเดินเรือ เตรียมการเก็บกู้เรือให้ปลอดภัย ประสานประเทศเจ้าของเรือ และดำเนินการ พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย โดยในเวลา 23:20 น. ทัพเรือภาค ๒ ได้แจ้งว่า เรือ Fin Shui Yuan 2 ได้จมลงบริเวณ บริเวณ ละติจูด 9 องศา 04.1 ลิปดา เหนือ ลองจิจูด 100 องศา 24.0 ลิปดา ตะวันออก ห่างจากชายฝั่งอำเภอสิชล ประมาณ 28 ไมล์ทะเล ทางทิศตะวันตก ความลึกน้ำประมาณ 30 เมตร
ในวันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 10:00 น. ศรชล.ภาค 2 ได้รายงานเพิ่มเติมจาก ร.ล.ตาปี ตรวจพบคราบน้ำมันลอยเหนือผิวน้ำบริเวณกว้างประมาณ 500 เมตร โดยคราบน้ำมันดังกล่าวมีลักษณะเจือจางไม่มีแผ่นหนามาก และสามารถกำหนดตำบลที่เรือดังกล่าวได้จมลงอย่างชัดเจน ทั้งนี้คราบน้ำมันดังกล่าวอาจมีทิศทางไปทางทิศเหนือ ตาม SAR Map พิจารณาเห็นว่าไม่น่าจะสร้างความเสียหาย และจะสลายไปจากคลื่นลมธรรมชาติ อย่างไรก็ตามขอให้ติดตามการเคลื่อนตัวกับทิศทางและระยะทางที่อาจเข้าเกาะมัสสุมไปจนถึงเกาะสมุย หากมีแนวโน้มส่งผลกระทบ สำนักงานเจ้าท่าสาขานครศรีธรรมราชพร้อมปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันต่อไป
การดำเนินการติดตามของ ศรชล. กรณีเรือ Fin Shui Yuan 2 ได้ประสานให้กรมเจ้าท่า พิจารณาออกคำสั่งกู้เรือตาม พรบ.เดินเรือในน่านน้ำไทย ถ้าเกินกำหนดระยะเวลา 15 วันแล้วยังไม่มีเจ้าของเรือมาแสดงตัวและกู้เรือ กรมเจ้าท่าอาจจะพิจารณาในการกู้เรือ และแจ้งให้ ศรชล.ภาค 2 ร่วมกับ สำนักสืบสวนและสอบสวนกลาง ศรชล. ร่วมกับ สปก.6 ศรชล.(ตำรวจน้ำ) จัดตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนที่มาที่ไปของเรือดังกล่าวต่อไป โดยยังคงติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติของหน่วยปกติต่อไป สำหรับประวัติของเรือ Fin Shui Yuan 2 นั้น จากข้อมูลในระบบ SEA Vision และ MISC นั้น มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นเรือ Jin Shui Yuan 2 สัญชาติเรือ ประเทศจีน เป็นเรือ Cargo มีความยาว 56 เมตร ตรวจพบครั้งล่าสุดในปี 2020 จากการรายงานในระบบ AIS ทั้งนี้หากได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนจะได้นำเสนอต่อไป
“ศรชล. ทุกนายจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรัก ความสามัคคี ความวิริยะ อุตสาหะ ด้วยสติรู้ตัว ปัญญารู้คิด เพื่อผลประโยชน์ทางทะเลแก่ประชาชน และประเทศไทยต่อไป สามารถประสานข่างสารเพิ่มเติมได้ทาง Hotline 1456”