แนวปฏิบัติการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า - ออก

แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า – ออก หน้าท่าเทียบเรือ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19