เวิร์กชอป ศรชล. ครั้งที่ 2/66 เพิ่มดีกรีปฏิบัติการ 'ข่าวสาร' เจาะกลุ่ม 'ประชาชน-เยาวชน' ร่วมปกป้องผลประโยชน์ชาติทางทะเล

ระหว่างวันที่ 19 – 21 ก.ค.66 พล.ร.ท.ขวัญชัย อินกว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดย กสน.สนผ.ศรชล. ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนหน่วยงานใน ศรชล. ผู้แทน สปก.1 – 6 และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของ ศรชล.ภาค 1 – 3 ระดมความคิดเห็น ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเทล แอนด์ พาวิลเลียนส์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

การสัมมนาด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานใน ศรชล. ครั้งที่ 2 มุ่งเน้นศึกษาและถอดบทเรียนที่หลากหลายจากการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (Information Operation: IO) ของทั้ง ศรชล.ส่วนกลาง และ ศรชล.ภาค.1-2-3 รวมถึง กองทัพเรือ โดยร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมในการสื่อสารไปถึงประชาชน เยาวชน เข้าถึงภารกิจและเข้าใจบทบาทของ ศรชล. อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ผู้บังคับบัญชาและประโยชน์สูงสุดในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งจะได้สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และโอกาสต่างๆ นำไปใช้วิเคราะห์ ผลิตสื่อ และเผยแพร่สื่อที่มีประโยชน์และน่าสนใจสู่สาธารณะต่อไป