เลขาธิการ ศรชล.ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาตรวจเยี่ยมกำลังพล บก.ศรชล.(ส่วนกลาง) ปีงบฯ 67

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.66 ระหว่างเวลา 09.00-13.00 น. พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการ ศรชล. เดินทางโดยเรือขนส่ง ทร. หมายเลข 1207 จากท่าเทียบเรือ บก.ทร.วังนันทอุทยาน ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยามายังท่าเทียบเรืออาคารโทรคมนาคม บางรัก มาตรวจเยี่ยมกำลังพล ศรชล. พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของ นขต.ศรชล. โดยมี พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. พล.ร.ท.ขวัญชัย อินกว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศรชล. ให้การต้อนรับ ณ บก.ศรชล.(ชั่วคราว) อาคารโทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ

การตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้ เลขาธิการ ศรชล. ถวายสักการะพระรูป พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ชั้น 29 อาคารโทรคมนาคม บางรัก จากนั้นได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญของ นขต.ศรชล. พร้อมเน้นย้ำ นขต.ศรชล.(ส่วนกลาง) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อรักษาความมั่นคงทางทะเลและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และนโยบายสำคัญทางทะเลของรัฐบาล พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติงานในภาพรวมทั้งปี 2567 ที่มีความชัดเจนมีแผนงานที่ชัดเจนตามนโยบาย ผอ.ศรชล. และมีการแถลงนโยบาย ศรชล. ของ นายกรัฐมนตรี/ผอ.ศรชล. ในภาพใหญ่ช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 เสนอโรดแมปแผนปฏิบัติงาน 5 ปี มีแผนรองรับงานที่สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ต่อมา เลขาธิการ ศรชล. ได้กรุณาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล ศรชล. ณ ชั้น 19 อาคารโทรคมนาคม บางรัก