เลขาธิการ ศรชล. ร่วมแสดงความยินดีกับ อธิบดีกรมประมง

ในวันที่ 10 มี.ค.65 พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการ ศรชล. เข้าพบ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมง