เลขาธิการ ศรชล. ร่วมพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ลงน้ำ 'ศุลกากร 1202' เสริมทัพปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.66 เวลา 15.09 น. พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เลขาธิการ ศรชล./เสธ.ทร. เป็นผู้แทน ศรชล. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 1202” ลงน้ำ โดย นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธี นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำตามประเพณีโบราณ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 1202” ถูกต่อขึ้นด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นเรือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดลำหนึ่งในกองเรือศุลกากร ที่ต่อเรือขึ้นเพื่อทดแทนเรือที่ปลดประจำการ และจะนำไปใช้ในภารกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายศุลกากร การปกป้องชายแดนและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมกับ ศรชล. ภายใต้ภารกิจตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางทะเลต่อไป