เลขาธิการ ศรชล. ประธานประชุมบอร์ดสวัสดิการ ศรชล. ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.66 เวลา 10.00 – 12.00 น. พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสธ.ทร. ในฐานะเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ศรชล. ครั้งที่ 2/2566 โดย พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ศรชล.(ส่วนกลาง) ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 29 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ทั้งนี้ วาระสำคัญเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการ ศรชล. ในการจัดงานสำหรับผู้เกษียณอายุราชการในห้วงเดือน ก.ย.66 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว เลขาธิการ ศรชล. ได้กรุณาตรวจเยี่ยมกำลังพล ศรชล. ที่สำนักงาน ชั้น 19