เลขาธิการ ศรชล. ประชุม นขต.ศรชล. ครั้งที่ 9/65

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.65 ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ/เลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง ศรชล. ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 29 พื้นที่ บก.ศรชล.(ส่วนกลาง) อาคารโทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ และระบบ Web Conference โดยมีผู้แทน ศยก.ศรชล. สนผ.ศรชล. สกฝ.ศรชล. สปช.ศรชล. สสก.ศรชล. สปก.1-6 ศรชล. กตน.ศรชล. กพบ.ศรชล. และ ศรชล.ภาค 1-3 ชี้แจงเรื่องติดตามและสั่งการเพิ่มเติมในการประชุม นขต.ศรชล. ครั้งที่ 8/2565 และการปฏิบัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ การบูรณาการร่วมการฝึกภาคทะเล (FTX) กับการฝึก ทร.66 ระหว่าง 4-6 ม.ค.66 ผลหารือเรื่อง MOU ระหว่าง ศรชล. และหน่วยยามฝั่งเวียดนาม ครอบคลุม ด้านความมั่นคงทางทะเล ความให้การช่วยเหลือในทะเล และการลาดตระเวนร่วมในทะเล

การเตรียมการจัดประชุม SEAMLEI Commander forum 2023 การสร้างพนักงานสืบสวนสอบสวน 4 ระยะ เพื่อสร้างพนักงานสอบสวนคดี และเปิดหลักสูตรสืบสวนสอบสวนของ ศรชล. การจัดตั้งฐานปฏิบัติการข่าว ศรชล. ในพื้นที่ปฏิบัติการทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันของ ศรชล. การทดสอบออกปฏิบัติระบบ C2 ในทะเลพื้นที่ ศรชล.ภาค 1 โดย ศรชล.ภาค 1 สรุปสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเล ที่มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากถึง 8 ครั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับ (UAS) Blackjack เพื่อเพิ่มระยะตรวจเป้าเรือประมงที่สุ่มเสี่ยงกระทำประมงผิดกฎหมายในทะเล ศรชล.ภาค 2 รายงานสถิติภัยคุกคามทางทะเล 9 ด้าน มีสถิติพบการทำประมงผิดกฎหมาย 4 ครั้ง และสรุปการดำเนินการของ ศรชล.ภาค 3 โดยบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมรับเรือสำราญ และจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ เลขาธิการ ศรชล. เน้นย้ำให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ เกิดประสิทธิภาพ โดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก