เลขาธิการ ศรชล. ต้อนรับผู้ประสานงาน UNODC ส่งมอบอุปกรณ์ยุทธวิธี VBSS

วันนี้ (10 ม.ค.66) เวลา 13.00 น. พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เลขาธิการ ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับ นายชาร์นากา จายาเซการา ผู้ประสานงานโครงการอาชญากรรมทางทะเล ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก และคณะจากโครงการอาชญากรรมทางทะเลระดับโลก (GMCP) สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาติ (UNODC) และผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลีย เข้าพบและทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางยุทธวิธีของการฝึกอบรมการตรวจค้นและจับกุมเรือต้องสงสัย (VBSS) ให้กับ ศรชล.

โดยได้มีการลงนามในสมุดเยี่ยม การกล่าวต้อนรับและขอบคุณที่ได้มาส่งมอบอุปกรณ์ VBSS ในครั้งนี้ มีการรับชมวีดีทัศน์ การฝึกอบรม VBSS ให้กับกำลังพล ศรชล. ที่ผ่านมา จากนั้นได้ลงนามรับมอบอุปกรณ์ทางยุทธวิธีของ VBSS และถ่ายรูปร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยมของที่ระลึกระหว่างกัน