เลขาธิการ ศรชล. ตรวจเยี่ยม 'บก.ตำรวจน้ำ' ย้ำสัมพันธ์แนบแน่น เชื่อมโยง 'ข่าวกรอง' รวมพลังปราบน้ำมันเถื่อน

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.66 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เลขาธิการ ศรชล. และคณะฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชม กองบังคับการตำรวจน้ำ โดยมี พล.ต.ต.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจน้ำ ชั้น 5 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เลขาธิการ ศรชล. และ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่าง ศรชล. กับ ตำรวจน้ำ มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย 1.การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว ในระบบ Big Data โดย ตำรวจน้ำ จะเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูลในระบบวิเคราะห์พฤติกรรมเรือ (Maritime Awareness System ) ของ ศรชล. กับ ตำรวจน้ำ ในเรื่องน้ำมันเขียว การปราบปรามการลักลอบขนน้ำมันเถื่อนเข้ามาในราชอาณาจักร

2.ตำรวจน้ำ พร้อมสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนของ ศรชล. ด้านองค์ความรู้การค้นหาวัตถุพยานใต้น้ำ ในส่วนคำแนะนำการฝึกอบรม จนท.สืบสวนสอบสวนของ ศรชล. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อต้านภัยคุกคามทางทะเล 9 ด้าน เห็นควรปรึกษา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านคดีพิเศษสามารถใช้องค์ความรู้มาปรับให้สอดคล้องกับงานสืบสวนสอบสวนของ ศรชล.

3.ตำรวจน้ำ ยินดีให้การสนับสนุน จนท.ให้ความรู้พร้อมคำแนะนำในการดำเนินการตั้ง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเลของ บก.รน.” และ 4. ปัจจุบัน ศรชล. และ ตำรวจน้ำ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์บันทึกภาพ รองรับการปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมย์ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 หรือ พ.ร.บ.อุ้มหายฯ