เลขาธิการ ศรชล. ตรวจเยี่ยม ศรชล.ภาค 3 ย้ำมุ่งมั่นพิทักษ์ผลประโยชน์ชาติ-สร้างศรัทธาประชาชน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.66 ศรชล.ภาค 3 ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เลขาธิการ ศรชล. และคณะตรวจเยี่ยมฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการหน่วยงานในพื้นที่ จ.ระนอง

เลขาธิการ ศรชล. เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศคท.จว.ระนอง ศรชล.ภาค 3 โดยมี น.อ.ชาญชัย ผลประเสริฐ หน.ศคท.จว.ระนอง เป็นผู้บรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ PIPO ระนอง โดยมี นายสุพัฒน์ กำลังเกื้อ เป็นผู้บรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ และตรวจเยี่ยมท่าเรืออเนกประสงค์ จ.ระนอง โดยมี ร.อ.วรณฐ ปานเจริญ เป็นผู้บรรยายสรุปการปฎิบัติงานของท่าเรือ

พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสธ.ทร./เลขาธิการ ศรชล. กล่าวเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนาย ปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันและปราบปรามในการทำประมงผิดกฎหมายของชาติทางทะเล รวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอให้หน่วยพัฒนาระบบการฝึกต่างๆ ทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วยซึ่งจะส่งผลให้ ศรชล. มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลขาธิการ ศรชล. กล่าวด้วยว่า ขอให้ความเชื่อมั่นว่า ศรชล. ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศรชล. สามารถปฏิบัติภารกิจ และแก้ไขปัญหาการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และนำพา ศรชล. ไปสู่ความเป็นหน่วยงานรักษาความมั่นคงทางทะเลชั้นนำของภูมิภาค และเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนตลอดไป