เมื่อ 20 พ.ค.64 เวลา 1300- 1600 พล.ร.ต. ธวัชชัย ม่วงคำ ผอ.สนผ.ศรชล. เป็นประธาน การประชุม แผนงานติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์บนเรือในทะเลของระบบควบคุมการปฏิบัติและติดตามสถานการณ์ทางทะเลสำหรับ ศรชล. ( c2 )ณ ห้องประชุม ห้องประชุม 1 ศรชลชั้น 1 อาคาร ศพด.อร พื้นที่ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ