เทิดพระเกียรติ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์ฯ 'กรมหลวงชุมพร'

จากวันนั้น… 19 พฤษภาคม 2466 วันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองทัพเรือ ได้เทิดพระเกียรติและขนานนามพระองค์เป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย” และกำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันอาภากร” ในวันนี้ 19 พฤษภาคม 2566 เป็นวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี

ศรชล. ร่วมเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาแห่งกองทัพเรือ” ซึ่งทหารเรือยกย่องและเทิดทูนพระเกียรติคุณอย่างสูงสุด ตลอดช่วงเวลาที่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงงานวางรากฐานโรงเรียนนายเรือ พระองค์ทรงใกล้ชิดกับลูกศิษย์เป็นอย่างมาก และทรงอนุญาตให้นักเรียนนายเรือเรียกพระองค์ว่า “เสด็จเตี่ย” อันสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงไม่ถือพระองค์ รักลูกศิษย์เยี่ยงบุตร พระองค์ทรงพัฒนากองทัพเรือต่อเนื่องตั้งแต่ระดับพื้นฐานขององค์บุคคลองค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีของกองทัพเรือ ทรงวางหลักยุทธศาสตร์อันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญไว้แก่กองทัพเรือ และยังเป็นคุณูปการต่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสืบมา พร้อมทั้งน้อมรำลึกถึงพระประวัติ พระเกียรติคุณที่พระองค์ทรงเสียสละ ทรงอุทิศเพื่อประเทศชาติ และคำสอนที่พระองค์ทรงให้ไว้ในอันที่จะน้อมนำมาเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต จากพระปณิธานที่พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติและราชนาวีตลอดไป

ดาวน์โหลด หนังสือที่ระลึกครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

รูปแบบ PDF
http://www.rtna.ac.th/news/images/may66/2/book100.pdf

รูปแบบ Flipbook
https://online.pubhtml5.com/fvcsf/ofok/