เฉลิมพระชนม์เก้าสิบหนึ่งพระชันษา สมเด็จพระราชินีฯพันปีหลวงพระเมตตาสถิตใจไทยทั้งปวง ศรชล.ร้อยดวงใจถวายพระพร

ทรงพระเจริญ

เฉลิมพระชนม์เก้าสิบหนึ่งพระชันษา สมเด็จพระราชินีฯพันปีหลวง
พระเมตตาสถิตใจไทยทั้งปวง ศรชล.ร้อยดวงใจถวายพระพร

วันที่ 12 สิงหาคม 2566
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 91 พรรษา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล