องคมนตรีเปิดโครงการถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ จ.ภูเก็ต โดย ศรชล.ภาค 3 ร่วมจัดบูทนิทรรศการรูปแบบมัลติวิชัน

วันที่ 7 ธ.ค.65 เวลา 08.00 น. ศรชล.ภาค 3 โดย พล.ร.ต.ยุทธกิจ วงศ์จันทร์ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 3 ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโครงการถอดบทเรียนและวางแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย และดินสไลด์ แบบบูรณาการ ภายใต้แผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับจังหวัดในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฎภูเก็ต

โอกาสนี้ องคมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมการเสวนา นำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ เชิงข้อเท็จจริง และมาตรการป้องกันเกี่ยวกับภัยพิบัติ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการถอดบทเรียนและวางแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงการกำหนดรูปแบบและนวทางการสื่อสารให้ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาได้รับทราบสถานการณ์ข้อเท็จจริงที่ผ่านมา และสามารถเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม

ทั้งนี้ กองสารนิเทศ สำนักฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค 3 ได้สนับสนุนร่วมจัดนิทรรศการในรูปแบบ Multivision Multimedia เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใน จ.ภูเก็ต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และภัยพิบัติระดับโลก ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธ.ค.65 เวลา 08.00 – 16.30 น.