หลักสูตรนายทหารการข่าว เข้ารับฟังการบรรยายสรุปของ ศรชล. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ 

ในวันศุกร์ที่ ๖ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันเอกยุทธกร สุภาสูรย์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาความปลอดภัย นำ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารฝ่ายการข่าว กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
ศูนย์รักษาความปลอดภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย เข้ารับฟังการบรรยายสรุปโครงสร้าง ภารกิจ การจัด การปฏิบัติงานด้านการข่าว และการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงภายในประเทศและต่างประเทศ ของ ศรชล. ณ ห้องสัมมนาชั้น ๓ บก.ศรชล.ส่วนกลาง อาคารแคททาวเวอร์ (CAT Tower) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต โดยมีนาวาเอกอนุชิต พีระธำรงค์กุล รอง ผอ.สนผ.ศรชล. ให้การต้อนรับฯ และนาวาโท จักรพงษ์ พิพิธวิจิตรการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กนผ.สนผ.ศรชล. เป็นผู้บรรยายฯ ตามหัวข้อดังกล่าว