สำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ได้ออกประกาศ ให้ระมัดระวังการเดินเรือ

วันนี้ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๕๓ น. สำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ได้ออกประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการที่ ๑๐๑/๒๕๖๖ เรื่อง ให้ระมัดระวังการเดินเรือ

ด้วยเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๑.๕๓ น. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากศรีราชา VTS แจ้งว่าเมื่อเวลา ๐๔.๐๐ เรือชื่อ วัฒนา ๕ หมายเลขทะเบียน ๔๖๐๐๐๐๑๔๕ ประเภทเรือ เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ ดัน-ลากจูง ขนาด ๔๙.๓๕ ตันกรอส (เจ้าของเรือ บริษัท เอส.พี. อินเตอร์มารีน จำกัด) ได้เกิดเหตุเรือจม บริเวณปากร่องแม่น้ำเจ้าพระยา ร่องที่ ๒ ในตำบลที่ ละติจูด ๑๓ องศา ๒๖.๘๓๒ ลิปดา เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๓๙.๖๘๘ ลิปดา ตะวันออก โดยมีนายสุเทพ พวงงาม เป็นนายท้ายผู้ควบคุมเรือ

ซึ่งเรือลำดังกล่าวได้ทำการลากจูงเรือลำเลียงสินค้ามาจำนวน ๓ ลำ ออกจากเกาะสีชัง จ.ชลบุรี เวลา ๑๐๐๐ มุ่งหน้าเข้าสู่ จ.อยุธยา ขณะเกิดเหตุได้เกิดคลื่นลมแรง จึงทำให้เกิดเรือจมลง ขณะนี้ทางบริษัทได้นำเรือวัฒนา ๑ ออกไปทำการช่วยเหลือและนำทุ่นไปกู้เรือวัฒนา ๕ ในเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ ไม่มีน้ำมันรั่วออกจากตัวเรือ