สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เรียนเชิญ ศรชล. เข้าร่วมชมการแสดงโขน ตอนกุมกรรณทดน้ำซึ่งจัดโดย มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
ได้เรียนเชิญ ผอ.ศรชล. เข้าร่วมชมการแสดงโขน ล ตอนกุมกรรณทดน้ำ
ซึ่งจัดโดย มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 พลเรือโท อุปถัมภ์ สมุทรานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. พร้อมด้วย นางราณี อุปการะกุล ผอ.สบก.ศรชล. และ ผู้แทนเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศรชล. เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมชมการแสดงโขน
ตอนกุมกรรณทดน้ำ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

“ ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน ”