สำนักการฝึกและฝึกอบรม ศรชล. จัดการฝึกอบรมก่อนการฝึก และฝึกแลกเปลี่ยนปรับมาตรฐาน (CTX) การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี ๒๕๖๕

ศรชล. ฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 65 เพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุดในการบูรณาการการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ โดยสำนักการฝึกและฝึกอบรม ศรชล.
ได้จัดกิจกรรม “การฝึกอบรมก่อนการฝึก และฝึกแลกเปลี่ยนปรับมาตรฐาน (CTX) การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี ๒๕๖๕” ณ โรงแรงมไอโซ่ นอร์ธ พัทยา อ.บางละมุง จว.ชลบุรี ในระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ มิ.ย.๖๕