สาร นายกรัฐมนตรี/ผอ.ศรชล. ย้ำยึดโยงประชาชนพิทักษ์ทะเลไทยยั่งยืน ก้าวสู่ปีที่ 5 วันสถาปนา ศรชล.

เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี ศรชล. 9 มี.ค.66

ผอ.ศรชล. ส่งสารความห่วงใยถึงเหล่าข้าราชการ “ศรชล.” ผ่านถึง “ประชาชน” ตระหนักรู้ถึง “คุณค่า” และ “ร่วมมือกัน” พิทักษ์ท้องทะเลไทย “ทุกคน” เป็นเจ้าของสมบัติของชาติ

เน้นย้ำ ศรชล. ทั้ง 7 ศร ขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ รวมทั้งบูรณาการและประสานการปฏิบัติงานในเขตทางทะเล
ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางทะเล
เพื่อป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงแก่ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืน