สวัสดีปีใหม่ 2566

ในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหมาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข
ความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

จากผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล