สบก.ศรชล. และ สปช.ศรชล. ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน​ การพัสดุ​ ครุภัณฑ์​ สินทรัพย์​ของหน่วย แก่เจ้าหน้าที่ ศรชล.สุราษฎร์ธานี

ในวันนี้ (19 ก.ค.65) เวลา 09.00 น.​ กงพ.สบก.ศรชล.​ ร่วมกับ​ กบช.สปช.ศรชล.​ นำโดย​ น.อ.เกรียงไกร​ ตู้​จินดา​ผอ.กงพ.ฯ​ น.อ.หญิง​ กนิษฐนัดดา​ รัตนนันทวาที ผอ.กบช.สปช.ศรชล.​ และเจ้าหน้าที่​ เข้าเยี่ยม​ และให้คำแนะนำ​จนท. ศรชล.จว.สฎ.​ โดยมี​ น.อ.วศากร​ สุนทรนันท์​ รอง​ ผอ.ศรชล.จว.สฎ.​ ให้การต้อนรับ​ ในการนี้​ ผอ.กงพ.ฯ​ และคณะ​ ได้ให้คำแนะนำ​ กับจนท.​ เกี่ยวกับด้านการเงิน​ การพัสดุ​ ครุภัณฑ์​ สินทรัพย์​ของหน่วย​ การจัดเก็บ​ การทำทะเบียน​คุม​ทรัพย์สิน​ ตลอดจนตอบข้อซักถาม​เพือเป็น​แนวทาง​ใน​การ​ปฎิบัติงาน​ให้ถูกต้อง​ตาม​หลัก​เกณฑ์​ หลังจากนั้นได้มอบหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ​ ATK.ให้กับหน่วยเพื่อไว้ใช้ในราช​การ​ต่อไป
การปฏิบัติ​เป็นไป​ด้วยความ​เรียบร้อย​