ศูนย์ยุทธการ ศรชล. ผนึกกำลัง ปตท. รีเช็คสถานการณ์ร่วมทางทะเลเสริมเข้มแข็งความมั่นคงพลังงานไทย

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66 พล.ร.ท.ดนัย สุวรรณหงษ์ ผอ.ศูนย์ยุทธการ ศรชล. ให้การต้อนรับ นายไวธยางค์ กุลละวณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาการขนส่งต่างประเทศ ปตท.จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ยุทธการ ศรชล. และฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ทางทะเลในพื้นที่ตะวันออกกลาง และแนวทางการปฏิบัติของเรือสินค้าที่ผ่านทะเลในอ่าวเอเดนภายหลังการประกาศยกเลิก High Risk Area ในอ่าวเอกเดนและชายฝั่งประเทศโซมาเลีย

ทั้งนี้ ปกติทุกวันฝ่ายจัดหาการขนส่งต่างประเทศ ปตท.จำกัด (มหาชน) จะส่งเป้าเรือขนส่งน้ำมันที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อนำเข้ามาในประเทศไทยให้แก่ศูนย์ยุทธการ ศรชล.

สำหรับการเฝ้าติดตามเรือให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการเดินทาง นอกจากนั้นแล้วยังได้มีการหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาการฝึกร่วมกันระหว่าง ปตท.จำกัด (มหาชน) กับ ศรชล. ในอนาคต