ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ หารือ กลุ่มชาวประมงผู้เลี้ยงหอย แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการเลี้ยงหอยรุกล้ำนอกเขต

วันที่ 9 ก.ย.65 น.อ.ไกรพิชญ์ กรวีร์ปภาวิทย์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อม จนท.ประสานงานความมั่นคง ศคท.จว.ปข. เข้าลงพื้นที่ร่วมบูรณาการกับ ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ นายอำเภอสามร้อยยอด สภ.สามร้อยยอด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนผู้ประกอบการท่องเที่ยว ประชุมร่วมกับ กลุ่มชาวประมงผู้เลี้ยงหอย แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการเลี้ยงหอยรุกล้ำนอกเขตอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินในพื้นที่ทะเล หมู่ที่ 2 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งทางอำเภอสามร้อยยอด ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการเลี้ยงออกมานอกพื้นที่อนุญาตจริง ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล ในพื้น อ.สามร้อยยอด ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด เมื่อ 12 มิ.ย.63 พื้นที่ชายฝั่งทะเล บ้านหนองแขมใหญ่ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด แปลงหอยแมงภู่พื้นที่ขนาด 500×600 ม. แบ่งเป็น 50 แปลง ลักษณะเป็นทั้ง แปลงไม้ปัก และ แปลงทุ่นลอย ปัจจุบันมีแปลงหอยสร้างเกินเขตอนุญาตออกมาประมาณ 100 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด มีโทษ ปรับ 10,000 – 100,000 บาท
***จากผลการประชุมกลุ่มชาวประมง ได้ชี้แจงว่าพื้นที่แปลงหอยที่กำหนดไม่เพียงพอต่อความต้องการพื้นที่เลี้ยงหอยของชาวบ้าน มีความต้องการให้เพิ่มพื้นที่ รวมทั้งเครื่องหมายที่กำหนดพิกัดจุดเขตพื้นที่อนุญาตไม่ชัดเจน อาจทำให้ชาวบ้านฝ่าฝืนโดยไม่ตั้งใจ ทั้งนี้ได้หารือร่วมกันแล้วได้ข้อสรุปดังนี้
1.ผ่อนผันให้ทำการรื้อถอนแปลงหอยที่อยู่นอกเขตอนุญาตทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน โดยประมงอำเภอกำหนดเขตพิกัดแปลงหอยให้ชัดเจน
2.เจ้าหน้าที่จะบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งหลังจาก 30 วัน หากเจ้าของแปลงหอยไม่ดำเนินการ เจ้าหน้าที่(อำเภอสามร้อยยอด) ดำเนินการรื้อถอน และดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเรียกเก็บค่ารื้อถอนจากเจ้าของแปลงหอย
3.นำเรื่องความเดือดร้อนของกลุ่มผู้เลี้ยงหอยที่ต้องการพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเลี้ยงหอยเพิ่มขึ้น เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในวันที่ 22 ก.ย.65 เพื่อพิจารณากำหนดพื้นที่เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล ขึ้นใหม่ในวงรอบการขอใบอนุญาตรอบใหม่ในปี 2566