ศรชล. - DSI ผนึกกำลังงานสอบสวนคดีอาญาพิทักษ์ผลประโยชน์ชาติทางทะเล

ระหว่างวันที่ 20 – 21 พ.ค.66 น.อ.กิติกรณ์ กาญจนวณิชย์ รอง ผอ.สนผ.ศรชล. หัวหน้าคณะข้าราชการ ศรชล. จำนวน 38 คน ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 1 โดย พ.ต.ท.พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร.ต.อ.ทินวุฒิ สีละพัฒน์ ผอ.สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับ ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ

พ.ต.ท.พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “การรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอาญา การตรวจค้น จับกุม และการบันทึกปากคำ” ให้กับข้าราชการ ศรชล. ในหลักสูตร “ประกาศนียบัตรด้านการสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 1” โดยความร่วมมือ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม กับ ศรชล. เพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ให้อํานาจเจ้าหน้าที่ ศรชล.ปราบปรามการกระทําความผิดทางทะเลและสาระสําคัญตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง DSI กับ ศรชล. ที่ได้รับการสนับสนับสนุนด้านการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรมต่อไป