ศรชล โดย ศรชล.ภาค 2 บูรณาการร่วม ทัพเรือภาคที่ 2 แถลงข่าวการจับกุมเรือประมงเวียดนาม ทำประมงลุกล้ำน่านน้ำไทย

พลเรือโท พิจิตต ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 มอบหมายให้ พลเรือตรี ไชยนันท์ ชูใหม่ รองศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 เป็นผู้แทน แถลงข่าวการจับกุมเรือประมงเวียดนาม ที่ลุกล้ำเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย ณ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 อ.เมืองสงขลา

จ.สงขลา

ศรชล.ภาค 2 ได้รับแจ้งเบาะแสจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่ามีเรือประมงต่างชาติ เข้ามาทำการประมงผิดกฎหมายในเขตน่านน้ำไทย บริเวณแบริ่ง 149 ระยะ 38.6 ไมล์ จากเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำภายใน ในการนี้ พลเรือโท พิจิตต ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 ได้สั่งการให้ เรือหลวงเทพา ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ โดยในวันที่ 15 พ.ย.66 เวลา 14.00 น. เรือหลวงเทพา ตรวจพบเรือประมงสัญชาติเวียดนาม ประเภทคาดปลิง จำนวน 1 ลำ มีผู้ควบคุมพร้อมลูกเรือรวม จำนวน 5 คน จากบริเวณที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว กำลังลักลอบทำการประมงโดยการคาดปลิงทะเล จึงได้ควบคุมเรือพร้อมลูกเรือทั้งหมด มาทำการสอบสวน ที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อสอบสวนเพิ่มเติม และส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าว เป็นไปตามนโยบาย รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ปี 2567 โดยร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ 2 ในการประสานการปฏิบัติ ตั้งแต่ด้านการข่าว และจัดกำลังทางเรือ และอากาศนาวี ลาดตระเวน เฝ้าตรวจ และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำการรุกล้ำน่านน้ำไทยของเรือประมงต่างชาติ เพื่อเข้ามาทำการประมงโดยผิดกฎหมาย จนประสบความสำเร็จในการจับกุมในครั้งนี้

สำหรับการปรากฏข่าวสารในสื่อ Social ที่แจ้งว่า มีเรือประมงต่างชาติรุกล้ำเข้ามาในน่านน้ำไทย จำนวนกว่า 100 ลำ เพื่อลักลอบทำการประมงนั้น ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบ พบว่า เรือที่ลักลอบ ไม่ได้มีจำนวนมาก ตามที่ได้นำเสนอทางสื่อ ตรวจพบเพียงจำนวนน้อยมาก แต่ขณะเข้าจับกุม มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว และขัดขืนการจับกุมมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

ท้ายนี้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 ขอขอบคุณพี่น้องชาวประมง ในความร่วมมือที่ได้แจ้งเบาะแสของเรือที่กระทำความผิด และขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนและชาวประมงไทยว่า “ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 ซึ่งมีพื้นที่กว่า 100,000 ตารางกิโลเมตร นั้น เราจะปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างเต็มความสามารถ โดยมิยอมให้เรือประมงต่างชาติรุกล้ำเข้ามาแย่งชิงทรัพยากรในการทำการประมง เป็นอันขาด ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพยากรของประเทศไทย คงอยู่กับลูกหลานของคนไทยตลอดไป