ศรชล. โดย กองทัพเรือ ทัพเรือภาคที่ 2 และศรชล.ภาค 2 ขอขี้แจง ข้อเท็จจริง ดังนี้

ตามที่ได้มีข่าวในสื่อโซเชี่ยล และข่าวโทรทัศน์ว่าปัจจุบันมีเรือประมงเวียดนามลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทยเป็นร้อยลำ นั้น

1. จัดเรือ ต.112 จาก สน.เรือสมุย ตรวจสอบพื้นที่ในเเบริ่ง 090-180 ระยะ 30-50 NM จาก ก.สมุย และ จัดเรือหลวงเทพา จากฐานทัพเรือสงขลาเข้าทำการตรวจสอบในพื้นที่ด้านใต้ ก.กระ โดยทันที

2. โดยที่ผ่านมา กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 2 ได้จัด บ.ลว.1 บินลาดตระเวนตรวจสอบเมื่อมีข่าวสารว่ามีเรือประมงต่างชาติลักลอบเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ แต่ตรวจสอบไม่พบเรือประมงต่างชาติเข้ามาทำการประมงในพื้นที่

3. เมื่อ ทัพเรือภาคที่ 2 ได้รับแจ้งจากกลุ่มชาวประมงไทย ที่ทำการประมงในทะเลว่าตรวจพบเรือประมงต่างชาติเข้ามาแต่เมื่อออกเรือไปทำการตรวจสอบ หรือจัดอากาศยานขึ้นบินตรวจสอบก็ไม่พบตามที่ได้รับแจ้ง สาเหตุมาจากการแจ้งข่าวไม่เป็นปัจจุบัน และ เรือประมงต่างชาติ จะลักลอบเข้ามาเป็นห้วงเวลา และหลบหนีออกก่อนที่ เรือของทัพเรือภาคที่ 2 จะถึงพื้นที่

4. ที่ผ่านมาจะได้รับแจ้งว่าตรวจพบเรือประมงต่างชาติเข้ามาทำการประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทยจำนวน 1-2 ลำเท่านั้น ไม่ได้มีจำนวนเป็นร้อยลำดังที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

“ ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค

เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน ”