ศรชล. และคณะ เข้าร่วมการประชุม หน่วยยามฝังโลก ครั้งที่ 3 (COAST GUARD GLOBAL SUMMIT หรือ CGGS) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เลขาธิการ ศรชล. และคณะ เข้าร่วมการประชุม หน่วยยามฝังโลก ครั้งที่ 3 (COAST GUARD GLOBAL SUMMIT หรือ CGGS) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.66 ถึง 1 พ.ย.66 โดยมีนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับ และมี ผบ.หน่วยยามฝั่งญี่ปุ่น (JAPAN COAST GUARD) เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อการหารือถึงแนวทางการจัดการประชุมหน่วยยามฝั่งโลกของชาติต่าง ๆ และการจัดทำเว็บไซต์ CGGS เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการนำเสนอความรู้เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยยามฝั่ง ด้านการใช้เทคโนโลยี UNMANNED/AUTONOMOUS SHIPS FOR COAST GUARD MISSIONS. และการนำเสนอบทเรียนจากการปฏิบัติงานของหน่วยยามฝั่งจากชาติสมาชิก อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยยามฝั่งของชาติอื่นต่อไป
นอกจากนี้ เลขาธิการ ศรชล.และคณะ ได้เข้าพบและหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศญี่ปุ่นกับ คุณปรางทิพย์ กาญจนหัตกิจ อุปทูตฯ ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารโตเกียวด้วยในโอกาสนี้