ศรชล. หลอมดวงใจกำลังพลทั่วไทยถวายกำลังใจ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา" ทรงหายประชวรในเร็ววัน

ข้าราชการและกำลังพล ศรชล.ส่วนกลาง และศรชล.ภาค พร้อมใจกันร่วมสวดมนต์ไหว้พระ อธิฐานจิตถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์ในเร็ววัน

ศรชล.ส่วนกลาง
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.65 เวลา 17.00 น. ข้าราชการ ศรชล.ส่วนกลาง ร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดม่วงแค เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยระหว่างวันที่ 17 – 18 ธ.ค.65 ข้าราชการ ศรชล. ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเวร ศปก.ศรชล. และนายทหารเวร บก.ศรชล. และตึก ศพด.อร. ร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดโมลีโลกยารามวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

ศรชล.ภาค 1
กำลังพล ศรชล.ภาค 1 พร้อมด้วยเทศบาลตำบลบางเสร่ และราษฎรในพื้นที่ ร่วมพิธีปล่อยเต่าทะเล ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 45 ตัว ณ ชายหาดบางเสร่ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดบางเสร่คงคาราม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ศรชล.ภาค 2
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.65 เวลา 17.00 น. พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 นำกำลังพล ศรชล.ภาค 2 ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญภาวนาจิต ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ศรชล.ภาค 3
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.65 เวลา 19.00 น. กำลังพล ศรชล.ภาค 3 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดเจริญสมนกิจ (วัดหลังศาล) จ.ภูเก็ต