ศรชล.ส่วนกลาง สนองพระราชปณิธานในหลวง ร.9 สืบสาน-รักษา-ต่อยอด มุ่งมั่นพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

วันนี้ (12 ตุลาคม 2565) พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยผู้แทนหน่วยงานสังกัด ศรชล. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศรชล. ร่วมพิธีพร้อมเพรียง ณ ชั้น 29 พื้นที่ ศรชล.ส่วนกลาง (อาคารโทรคมนาคม บางรัก) และร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดม่วงแค บางรัก กรุงเทพฯ

ภายหลังการวางพวงมาลา พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. ได้นำคณะข้าราชการ ศรชล. ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพิธีได้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย สมพระเกียรติ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวาระ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 คณะข้าราชการ ศรชล. น้อมระลึกถึงพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริที่ทรงทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นเวลาอันยาวนาน พร้อมยึดมั่นคำสอนของพระองค์ที่ทรงให้ไว้เพื่อให้คนไทยดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง พึ่งพาตัวเองได้ และมุ่งมั่นจะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานและความดีงามตลอดไป