ศรชล.(ส่วนกลาง) บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาวัดม่วงแค เฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.66 เวลา 09.00- 10.30 น. พล.ร.ต.สมทบ แดงนวล รองหัวหน้า สน.ผู้บังคับบัญชา ศรชล. เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 นำกำลังพลจิตอาสา ศรชล.(ส่วนกลาง) ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย เศษใบไม้แห้ง และสาธารณูปโภคต่างๆ ณ วัดม่วงแค เขตบางรัก กรุงเทพฯ จากนั้นเวลา 10.00 น. หน.นขต.ศรชล.(ส่วนกลาง) และผู้แทนหน่วย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ