ศรชล.ส่วนกลาง ติวเข้มเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (IAS)

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 65 กบช.สปช. ศรชล.และ กงพ.สบก.ศรชล. ประชุมดำเนินการให้คำแนะนำระบบบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (IAS) ของ ศรชล. พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงและแก้ไขความคลาดเคลื่อนข้อมูลสินทรัพย์ของ ศรชล.ภาค 3 อ.เมืองภูเก็ต จว.ภูเก็ต ณ ห้องประชุม ศรชล.ภาค 3