ศรชล.ส่วนกลาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีการประกอบพิธีต่าง ๆ ดังนี้
๑.กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายในบริเวณวัดม่วงแค เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. โดยจัดกำลังพลจาก ศรชล. ส่วนกลาง เข้าร่วมกิจกรรม
๒.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ห้องรับรองชั้น ๒๙ พื้นที่ ส่วนกลาง (อาคาร NT บางรัก ) ในวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๕ เวา ๐๙.๐๐ น.โดยเรียนเชิญผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารในพื้นที่ ศรชล. ส่วนกลาง เข้าร่วมพิธี