ศรชล. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนา 'กรมเจ้าท่า' ครบรอบ 164 ปี

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.66 พล.ร.ต.ขวัญชัย อินกว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. เป็นผู้แทน ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล. ร่วมพิธีสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า (จท.) ครบรอบ 164 ปี โดย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน นายกริชเพชร ชัยช่วย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า คณะผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีและแสดงความยินดี ณ กรมเจ้าท่า ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โดย ศรชล. สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกรมเจ้าท่าอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความร่วมมือระหว่าง กรมเจ้าท่า กับ ศรชล. และ ทร. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในทะเลระหว่างหน่วยงานรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ