ศรชล. ร่วมหารือหน่วยยามฝั่งเวียดนามและพันธมิตร สร้างเอกภาพขจัดภัยคุกคามทางทะเลในภูมิภาค

ระหว่างวันที่ 8 – 11 ธ.ค.65 พล.ร.ท.ขวัญชัย อินกว่าง ผช.เลขาธิการ ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน ศรชล. เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยยามฝั่งเวียดนามและพันธมิตร ครั้งที่ 1 The First exchange program “Vietnam Coast Guard and Friends” โดยมีผู้แทนชาติต่าง ๆ ได้แก่ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ จีน อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การพบปะสังสรรค์ร่วมกันอย่างมิตรภาพครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงานระหว่างหน่วยงานยามฝั่ง (Coast Guard) หรือองค์กรบังคับใช้กฎหมายทางทะเลในภูมิภาคอย่างเป็นเอกภาพ

พล.ร.ท.ขวัญชัย อินกว่าง ผช.เลขาธิการ ศรชล. ได้ร่วมประชุมทวิภาคีกับ พล.ร.ต. Yu Zhong ผบ.หน่วยยามฝั่งจีน ผู้แทนหน่วยยามฝั่งจีน (China Coast Guard) และ พล.ต. Quang Dao, ผบ.หน่วยยามฝั่งเวียดนาม (Commandant of the Vietnam Coastguard) ผู้แทนหน่วยยามฝั่งเวียดนาม (Vietnam Coast Guard) ทุกฝ่ายเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเริ่มต้นจากการตั้งนายทหารประสานงาน (Point Of Contact: POC) เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล หน่วยยามฝั่งเวียดนาม มีความต้องการให้ทะเลของไทยและเวียดนามที่อยู่ติดกันมีความปลอดภัยและความมั่นคงในทะเล โดยอยากที่จะร่วมมือกันขจัดภัยคุกคามในทะเล เช่น โจรสลัดและการปล้นเรือ การทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีที่เวียดนามได้ศึกษาหนทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา IUU

นอกจากนั้น ภัยคุกคามในทะเลปัจจุบันมีความท้าทายที่มีความเชื่อมโยงกันหลายมิติและหลายประเทศ ดังนั้นหน่วยยามฝั่งเวียดนามจึงต้องการที่จะทำงานร่วมกับ ศรชล. อย่างใกล้ชิด จึงอยากที่จะเร่งความตกลงร่วมมือกันด้วยการมี MOU ร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศ

พล.ร.ท.ขวัญชัย อินกว่าง ผช.เลขาธิการ ศรชล. ผู้แทน ศรชล. กล่าวว่า มีความเห็นสอดคล้องกับทั้งหน่วยยามฝั่งจีนและเวียดนาม และเป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ต้องการให้เกิด MOU ร่วมกันโดยเร็วเช่นกัน และได้จัดนายทหารที่รับผิดชอบกับการทำ MOU มาโดยเฉพาะเพื่อจะได้ร่วมกันร่าง MOU กับหน่วยยามฝั่งเวียดนามอย่างใกล้ชิด
ที่สำคัญ ศรชล. เสนอให้ดำรงการมี POC ระหว่าง 2 หน่วยงานทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ ซึ่ง ผบ.หน่วยยามฝั่งเวียดนามเห็นด้วย โดยจะแต่งตั้งให้หน่วยยามฝั่งเขต 4 (จว.ฟูก๊วก) เป็น POC ระดับพื้นที่ร่วมกับ ศรชล.ภาค และจะได้ปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคตเพื่อให้ทะเลของทั้งสองประเทศที่ติดกันมีสันติสุข ไม่เป็นการขยายความรุนแรงและความขัดแย้งจากการใช้กำลังทางทหารอีกต่อไป

โอกาสเดียวกันนี้ พล.ร.ท.ขวัญชัย อินกว่าง ผช.เลขาธิการ ศรชล. ยังได้เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ. Phan Van Giang รมว.กห.เวียดนาม ร่วมกับหัวหน้าคณะทั้ง 5 ชาติ และร่วมกิจกรรม Gala Night เป็นกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้น ณ หอประชุมกระทรวงกลาโหม เวียดนาม ที่มีการถ่ายทอดสดโทรทัศน์และวิทยุไปทั่วประเทศ ซึ่งทาง รมว.กห.เวียดนาม กำชับถึงความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานร่วมกันมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยรักษาทะเลให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงในภูมิภาค