ศรชล. ห่วงใย 'ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภัยทางน้ำช่วงวันหยุด' ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-2 ส.ค.66