ศรชล.ร่วมกับ ทช. จัดกิจกรรม “เก็บขยะตามแนวปะการังใต้ทะเลและผูกทุ่นเรือช้าง”

ใน ๖ ธ.ค. ๖๔ ศรชล.จว.ตร. และ ศคท.จว.ตร. มอบหมายให้ ร.อ.นาวิน ศิลปวิทยากรณ์ จนท.ยุทธการและการข่าว และนางสาวอมรวรรณ ผุดวรรณา จนท.ประสานงานความมั่นคงฯ ร่วมกับ กรม ทช. (โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด) จัดกิจกรรมในด้านการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล“เก็บขยะตามแนวปะการังใต้ทะเลและผูกทุ่นเรือช้าง” กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนนักดำน้ำจากหน่วยปฏิบัติการรบพิเศษของ ฉก.นย.๑๘๒ กปช.จต.(กองทัพเรือ) ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสา ชมรมกลุ่มอนุรักษ์ทะเลระยองจำนวน ๓๐ คน ร่วมกันปฏิบัติงานใต้น้ำที่ความลึกสุดประมาณ ๓๐ เมตร จากท้องทะเล เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ผูกทุ่นจอดเรือ และเก็บขยะตามแนวปะการังชายฝั่ง ณ บริเวณ จุดจมเรือช้าง(เรือหลวงช้างในอดีต) และหมู่เกาะช้าง จ.ตราด สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนร่วมมือกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรในทะเล เป็นการส่งเสริมชุมชนและประชาชนโดยทั่วไป ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดยภารกิจผูกทุ่นจอดเรือและเก็บขยะทะเลในครั้งนี้ จะสามารถเป็นจุดจอดเรือสาธารณประโยน์ ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของชาติ ควบคู่กับการตระหนักรู้ในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของชาติ ในอนาคตสืบต่อไป