คิกออฟ! รวมพลังสร้างทะเลไทยไร้ขยะ ศรชล.ย้ำสำนึกนิวเจนฯหยุดทิ้ง-เซฟโลก

วันนี้ (8 มิถุนายน 2566) เวลา 08.00 น. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดย พลเรือโท ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมพลังสร้างทะเลไทยไร้ขยะ เนื่องในวันทะเลโลก” หรือ World Ocean Day 2023 โดยระดมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ข้าราชการ เอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ในพื้นที่ จ.สงขลา จำนวนกว่า 800 คน ร่วมกันแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของขยะทะเล และร่วมกันกำจัดขยะทะเล พร้อมปล่อยเต่าทะเลและลูกปูม้าขยายพันธุ์สัตว์ทะเล ต่อยอดการอนุรักษ์ทะเลไทยอย่างยั่งยืน ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา ถ.ชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ด้าน พลเรือตรี ไชยนันท์ ชูใหม่ โฆษก ศรชล. และเลขานุการจัดกิจกรรม “รวมพลังสร้างทะเลไทยไร้ขยะ เนื่องในวันทะเลโลก” กล่าวว่า วันนี้เป็นปีที่ 14 ของวันทะเลโลก หรือ World Ocean Day นับตั้งแต่องค์การสหประชาติ (ยูเอ็น) กำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันทะเลโลก ทาง ศรชล. ร่วมมือกับจังหวัดสงขลา กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กองทัพเรือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรมเจ้าท่า กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เทศบาลนครสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หน่วยราชการอื่นๆ มหาวิทยาลัย โรงเรียนในพื้นที่ จ.สงขลา และ บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวล ลอปเมนท์ จำกัด บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรมวันนี้เป็นเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงออกในการตระหนักรู้ถึงภัยของขยะทะเลของเครือข่ายสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยากจะเห็นทะเลในประเทศไทยปราศจากขยะทะเล เพื่อนำร่องการบูรณาการจัดกิจกรรม “รวมพลังสร้างทะเลไทยไร้ขยะ เนื่องในวันทะเลโลก” อย่างต่อเนื่องในทุกปี

สำหรับไฮไลต์โดดเด่นคือ ทุกคนได้ร่วมกัน “เก็บขยะทะเล” และคัดแยกขยะทะเล รวมทั้งปล่อยพันธุ์เต่าทะเลและปูม้าลงสู่ทะเลสงขลาเพื่อต่อยอดขยายพันธุ์ ในส่วนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา พลังคนรุ่นใหม่ ยังได้เข้าชมนิทรรศการภารกิจของ ศรชล. และหน่วยงานภายใต้ 7 ศร ที่ร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและอนุรักษ์ทะเลไทยอย่างเข้มแข็ง และร่วมงานแสดงดนตรี เพิ่มสีสันให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันสภาพปัญหา “ขยะทะเล” ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของประเทศไทยอย่างมาก นอกจากขยะทะเลจะบดบังความสวยงามของพื้นที่ท่องเที่ยว ยังเกิดเป็นมลพิษต่อแหล่งท่องเที่ยว เช่น หาดทราย แนวปะการัง ทำลายสัตว์ทะเลจำนวนมากที่กินขยะ เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาหาร หรือเศษแห อวน เชือก ที่รัดพันทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่สามารถขึ้นมาหายใจได้ พวกเราทุกคนจึงต้องร่วมมือกันปกป้องและอนุรักษ์ทะเลให้เหมือนบ้านของเรา สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทะเลไทย

“ศรชล. รวมพลังสร้างทะเลไทยไร้ขยะ”

default