ศรชล. ย้ำสัมพันธ์ กกล.อินโด-แปซิฟิก พันธมิตรร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทะเลในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.66 เวลา 13.30 น. พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เลขาธิการ ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับคณะผู้แทน กองกำลังเฉพาะกิจร่วมโครงการกระชับความสัมพันธ์ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Endeavour) ที่มี Air Commodore Tony McCormack เป็นหัวหน้าคณะฯ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 4 บก.ทร.วังนันทอุทยาน

โดยมีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกัน และโปรแกรมการฝึกในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานความร่วมมือด้านความมั่นคง ระหว่าง กห.- กห.อต. (Joint Australia-Thailand Defence Coordination Committee : JATDCC) ในห้วงเดือน ก.ค.66 รวมทั้งการสร้างความร่วมมือด้านพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลร่วมกัน จากนั้นได้นำคณะถ่ายรูปร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนของที่ระลึกระหว่างกัน