ศรชล. ย้ำความร่วมมือกรมศุลฯ เชื่อมโยงการข่าว-ฝึกร่วมเข้มจนท.งานยุทธการ

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.66 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น. พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เลขาธิการ ศรชล. และคณะฯ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของกรมศุลกากร โดยมี นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร

เลขาธิการ ศรชล. พบปะหารือกับ อธิบดีกรมศุลกากร ถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่าง ศรชล. กับ กรมศุลกากร โดยมีหัวข้อการหารือที่สำคัญ ได้แก่
1. การปฏิบัติงานร่วมกันที่สำคัญที่ผ่านมาระหว่าง กรมศุลกากร กับ ศรชล.
2. แนวทางการเเลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
3. แนวทางการสนับสนุนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์ให้แก่ ศยก.ศรชล.
รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ประมวลการข่าวทางศุลกากร (ศปข.)