ศรชล.ภาค 3 ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันที่ 11 ส.ค.65 เวลา 15.30 น. พล.ร.ท.สมพงษ์ นาคทอง ผอ.ศรชล.ภาค 3/ผบ.ทรภ.3 มอบหมายให้ พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 3 เป็นผู้แทน พร้อมด้วย ศรชล.จว.ตรัง, ศคท.จวตรัง,กสน.สน.ฝอ.ศรชลภาค.3 ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพื่อเป็นแหล่งอาหารของพะยูน ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ณ หาดคลองสน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
การจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
เพื่อฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล พื้นที่ หาดคลองสน ตำบลบ่อหิน
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกให้แก่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา องค์กร หน่วยงาน และประชาชน ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลของจังหวัดตรัง
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พะยูน และภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้า
#ศรชลภาค3
#ศรชล