ศรชล.ภาค 3 ปฏิบัติการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล ในพื้นที่จังหวัดระนอง

ในวันที่ 9 ส.ค.65 เวลา 10.30 น. พล.ร.ท.สมพงษ์ นาคทอง ผอ.ศรชล.ภาค 3/ผบ.ทรภ.3 มอบหมายให้ พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์ ผอ.สน.ฝอ.ศรชลภาค 3 พร้อมด้วย น.อ.เพชรัตน เทียนจันทร์ รอง ผอ.ศรชล.จว.ระนอง น.อ.ณฐพงศ์ เศวตรักต ผบ.หมวดเรือ ศรชล.ภาค 3 น.อ.สถาพร เหลืองทองคำ รอง ผอ.ศรชล.จว.พังงา น.อ.พิเชษฐ์ ซองตัน ผอ.กสน.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 3 และกำลังพล ศรชล.ภาค 3
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง สาธารสุข จว.ระนอง และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยใช้ เรือตรวจการณ์ ต.995 เรือตรวจการณ์ ต.232 จากหมวดเรือเฉพาะกิจ ศรชล.ภาค 3 และ เรือ ตรน.635 เป็นเรือออกตรวจแรงงานแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล เพื่อยกระดับการดำเนินการแก้ไข ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ตรวจเรือประมงในทะเล ตรวจเครื่องมือ และสัตว์น้ำจากการทำการประมง ตรวจสภาพการจ้างแรงงาน เพื่อป้องปราม แสะป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล ตรวจการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานผิดกฎหมาย รวมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคประมง แจ้งผู้ประกอบการ และลูกเรือประมง ให้ปฏิบัติตามมาตรการความ
ปลอดภัยในการทำการประมง และการป้องกันโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด