ศรชล.ภาค 3 ช่วยเหลือประมงพม่า เรือล่มกลางอันดามัน

ในวันที่ 28 ธ.ค.64 เวลา 1230 มวบ.กปก.ทรภ.3 ได้รับคำสั่งจาก ศรชล.ภาค 3 ให้ส่ง ฮ.ลล.4 ขึ้นบินทำการช่วยเหลือ เรือประมงล่ม ตำบลที่ แบริ่ง 296 ระยะ 20 NM จากเกาะสุรินทร์ -เวลา 1300 ฮ.ลล.4 ขึ้นจาก มวบ.กปก.ทรภ.3 ไปยังบริเวณตำบลที่ดังกล่าว และได้พบเรือประมงล่มลักษณะตะแคงตัวเรือแต่ยังจมไม่มิด(แลต.9องศา 33.6ลิปดาเหนือ ลอง. 97 องศา 32.7ลิปดาตะวันออก) ลูกเรือประมาณ 6 คนได้ยืนโบกมือขอความช่วยเหลือ -ฮ.ลล.4 ได้ใช้วิทยุประสานกับทาง นรภ.เกาะสุรินทร์ และ โฮลตำบลที่เรือเป้า จนกระทั้งมีเรือประมงชื่อว่า สมทบ เข้าช่วยเหลือลูกเรือทั้งหมดไว้โดยปลอดภัย- เวลา 1810 เรือ ต.995 เดินทางจาก จว. ระนอง เพื่อรับผู้ประสพเหตุ จำนวน 6 คน เป็นชาวพม่าทั้งหมด เรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างเดินทางกลับ จว.ระนอง คาดว่าจะถึงเวลา 2330